سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی نوبهاری – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی هوافضا قطب علمی سامانه های هوافضا
سیدحسن موسوی نژاد –
مهدی نیکوسخن لامع –

چکیده:

هدف این مقاله طراحی قانون هدایت برای رهگیرهای زمین پایه است که برای هدف قرار دادن اهداف خارج از جو مورد استفاده قرار میگیرند اهداف مورد نظر عموما درمدارهای پایین زمین درحال گردش است و فعالیت های تجسسی دارند برای رسیدن به این هدف نیاز به طراحی ساختاری رهگیر و طراحی قوانین هدایت آن درفازهای مختلف پرواز است به این منظور یک رهگیر سه مرحله ای با یک محموله برخورد مستقیم طراحی شدها ست که پارامترهای اولیه آن از طریق تخمین مهندسی تعیین می شود هدایت این رهگیر از سه فاز اصلی قدرت میانی و نهاییت شکیل شده است درفاز قدرت از یک قانون هدایت بالستیکاستفاده می شود که با استفاده از مرحله اول و دوم رهگیر را به نزدیکی هدف می رساند در فاز میانی مرحله سوم رهگیر فعال میشود و شرایط برخورد از روبرو را برای محموله برخورد مستقیم فراهم می کند درفاز نهایی شناسایی هدف توسط جستجوگر انجام شده و محموله برخورد مستقیم با استفاده ازقانون هدایت پالسی به هدف برخورد می کند.