سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه صالحی زارعی – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی –

چکیده:

یک شبکه موردی سیار مجموعه ای از گره های بی سیم است که بصورت خودانگیخته و بدون استفاده از هرگونه زیرساخت یا مدیریت متمرکز درکنار یکدیگر قرارگرفته اند مسیریابی دراین شبکه ها بدلیل تغییراتمداوم توپولوژی جابجایی گره ها فقدان کنترل مرکزی و انرژی محدود گره ها یکی از مسائل چالش برانگیز می باشد الگوریتمهای هوشمندی توده ای و بویژه بهینه سازی کولونی مورچه ها با استفاده از رفتار جمعی عاملهای خودمختار و ارتباط غیرمستقیم انها روش مناسبی برای حل این مساله به شمار می رود دراین مقاله یک الگوریتم مسیریابی ترکیبی چندهدفه مبتنی بربهینهسازی کولونی چندگانه مورچه ها پیشنهاد شدها ست ایده اصلی این الگوریتم بهره گیری از کولونی های مختلف برای بهینه سازی سه هدف متفاوت و تبادل اطلاعات میان آنها می باشد. مزیت روشهای چندکولونی و اهمیت تبادل اطلاعات میان آنها با مقایسه میان این الگوریتم و یکی از مطرح ترین الگوریتمهای مسیریابی در سناریوهای گوناگون و برای پارامترهای ارزیابی مختلف نشان داده شده است.