سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی شاهی آشتیانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

کنترل هواپیما در مرحله فرود، بار کاری زیادی را بر خلبان تحمیل میکند لذا بکارگیری سیستمهای فرود خودکار در این مرحله پروازی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، طراحی کنترلر فازی به کمک معادلات خطی برای بوئینگ ۷۴۷ در حضور اغتشاشات آب و هوایی بررسی شده است. ورودیهای کنترلر فازی، مقدار خطای ارتفاع و خطای نرخ نزول نسبت به مقدار مرجع و خروجی آن مقدار انحراف الویتور میباشد. از توابع عضویت مختلفی برای کنترلر فازی استفاده شده تا تاثیر نوع توابع عضویت در کنترل هواپیما به خوبی نشان داده شود به منظور وارد کردن اثرات تندباد،از مدل Dryden در شبیه سازیها استفاده شده است. شده است. شبیه سازیها نشان میدهد که کنترلر فازی با استفاده از توابع عضویت مثلثی، پاسخ مناسبتری در مقایسه با توابع عضویتذوذنقهای دارد. از آنجائیکه از تاثیر تراتل، در زمان فرود،صرفنظر شده است این کنترلر توانایی کنترل هواپیما در برابر تندباد هایی با سرعت زیاد را نداشته و قادر به تعقیب مسیر فرود مطلوب هواپیما نمی باشد