سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا حسامی فرد – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا قاسم ثانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ریشه یابی کلمات در بسیاری از زمینه های پردازش زبان طبیعی کاربردهای گسترده ای دارد. متن کاوی و ترجمه متون از ریشه یابی کلمات برای بهینهکردن روشهای خود بیشتر استفاده کرده اند. ریخت شناسی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در ریشهیابی کلمات است. در این مقاله یکی از مهمترین روش های مبتنی بر ریخت شناسی را بهینه کردهایم. علاوه براین برای زبان فارسی یک الگوریتم ریشهیابی را معرفی خواهیم کرد. برای اولین بار در این مقاله از نقش کلمات برای ریشه یابی استفاده شده است.