سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا صالحی – دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز
ابراهیم عبیری – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
مجتبی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

دراینم قاله با استفاده از پدیده پارامتریک رامان درریزنوسانگرهای حلقه ای سیلیکونی گیت وارونگر کاملا نوری با تکنیک کدگذاری فرکانسی طراحی شدها ست همچنین با استفاده از دو گیت وارونگر که بصورت متوالی بهم متصل شده اند یک حافظه کاملا نوری ارایه شده است که امکان بازنشانی حافظه نیز درآن وجود دارد استفاده از تکنیک کدگذاری فرکانسی وابستگی عملکرد گیت منطقی به تلفات موجبر را حذف نموده است همچنین با توجه به کم بودن طول مورد نیاز برای مشاهده پدیده پارامتریک رامان درریزنوسانگرهای حلقه ای سیلیکونی امکان کاهش ابعاد تراشه به مقادیر کمتر فراهم شده است با توجه به زیاد بودن سرعت انتقال اطلاعات نوری درمقایسه با اطلاعات الکترونیکی سرعت عملکرد این حافظه ها بسیار بیشتر از حافظه های الکترونیکی خواهد بود.