سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کمال جانقربان – استاد
مهدی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق طراحی سیستمهای کامپوکست مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و پارامترهای موثر و بهینه بر طراحی ارایه گردید سپس با درنظر گرفتن این پارامترها کوره ای جهت ریخته گری کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شونده با ذرات طراحی و ساخته شد که ویژگیهای اصلی ایندستگاه عبارتنداز: امکان ریخته گری دراتمسفر معمولی کف ریز بودن کوره امکان هدایت ذرات به زیرسطح مذاب، امکان کنترل سرعت ورود ذرات به داخل مذاب، امکان نگهداری ذرات تقویت کننده، جهت بررسی عملکرد دستگاه تصمیم گرفته شد نمونه هایی از ماده مرکب A1356-SiCp که دارای ۵ و ۱۵ درصد حجمی ذرات تقویت کننده SiC بوده تولید شود پس از ریخته گری مطالعه ریزساختاری نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM انجام شد همچنین نمونه های کششی تهیه شد و استحکام نهایی آنها مورد بررسی قرارگرفت از آنجا که ورود ذرات تقویت کننده به داخل ماتریس موفقیت آمیز بوده است و همچنین توزیع آنها در داخل زمینه مناسب بوده و میتوان نتیجه گرفت که سیستم طراحی شده عملکرد مناسبی داشته یعنی عملیاتمکش ذرات به داخل ماتریس و توزیع ذرات درداخل ماتریس توسط دستگاه به صورت مناسب انجام شده است