سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عطاران – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین قنبرزاده – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کنترل کننده های فازی به دلیل سادگی در طراحی و اجرا در موارد مختلف دارای کاربردهای زیادی هستند با این حال به دلیل عدم وجود روشی منظم برایط راحی و تنظیم توابع عضویت اغلب از روش سعی و خطا و بصورت تجربی برای تنظیم آنها استفاده می شود این امر به ویژه زمانی که تعداد توابع عضویت زیاد باشد و یا دینامیک سیستم کند باشد امری طاقت فرسا است دراین مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبورعسل توابع عضویت کنترل کننده فازی به گونه ای تنظیم می شوند که خطای دنبالسازی مدل کمینه گردد و عملکرد کنترل کننده به طور قابل ملاحظه ای بهبود یابد. روش ارایه شده برروی یک سیستم محرک هیدرولیکی برجک تانک شبیه سازی شده و کارایی آن با مقایسه نتایج کنترل کننده کلاسیک PID طراحی شده از روش زیگلر و نیکولز نشان داده شده است.