سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر غفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده مکانیک
ماکان اعرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، عضو انجمن مکانیک
مجتبی دیباگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، عضو انجمن مکانیک
لاریسا خدادادی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

امروزه موتورهای اشتعال جرقه ای به عنوان محرک اصلی سیستم های تولید برق پراکنده بشمار م ی روند . پایداری فرکانس برق تولیدی ژنراتور در سیستم های قدرت از اهمیت بسیاری برخوردار است . از آنجاییکه پایداری فرکانس برق تولیدی وابسته به پایداری سرعت موتور محرک می باشد، کنت رل سرعت موتور در این سیستم ها، امری ضروری است . در موتورهای اشتعال جرقه ای کنترل سرعت موتور، با تنظیم میزان هوای ورودی به سیلندر توسط دریچه ی گاز صورت می گیرد. امروزه کنترل کننده های الکترونیکی جهت تنظیم میزان گشودگی دریچه ی گاز استفاده می گردد در این مقال ه مدلسازی موتور به کمک نرم افزارGT-Power صورت گرفته و طراحی کنترل کننده ی PID که ضرایب آن توسط الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده در محیط سیمولینک ۲ نرم افزار متلب ۳انجام می شود. انطباق نتایج مدلسازی موتور برداده های تجربی، صحت مدل طراحی شده در نرم افزار GT-power را نشان می دهد. عملکرد کنتر ل کننده ی پیشنهادی با نتایج کنترل کننده ی شرکتگاما تکنولوژی ۴ مقایسه شده است . نتایج بدست آمده، عملکرد مناسب کنترل کننده ی پیشنهادی را نشان می دهد