سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد تقی درآبادی – شرکت فصت صنعت مشاور
آبتین عطایی – دانشکده محیط زیست وانرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
فرید هاشمی – شرکت فصت صنعت مشاور
نورالدین قدیمی – شرکت فصت صنعت مشاور

چکیده:

در این مقاله یک کنترل کننده PID بهینه برای پیل سوختی معرفی میگردد. در ابتدا یکی از انواع بسیار مهم پیل سوختی با نام پیل سوختی غشایی معاوضه کننده پروتون (PEMFC) معرفی و پیاده سازی میگردد وسپس برای کنترل ولتاژ این پیل سوختی در حین تغییرات بار یک کنترل کننده بهینه بر اساس الگوریتم تکاملی معرفی میگردد. به منظور استفاده از این الگوریتم، در ابتدا مسئله به صورت یک مسئله بهینه سازی نوشته میشود که شامل تابع هدف و قیود میباشد و سپس برای دستیابی به مطلوبترین کنترلر از الگوریتم تکاملی برای حل مسئله استفاده میگردد. نتایج شبیه سازی به ازای تغییرات بار در حوزه زمان انجام میگیرد و با نشان دادن نتایج بدست آمده قدرت کنترلر پیشنهادی به نمایش گذاشته میشود. شبیه سازی ها به خوبی صحت عملکرد بهتر کنترلر پیشنهادی را برای رسیدن به این مقصود نشان می دهد.