سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین جووری – عضو انجمن علمی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
آیدین سخاوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه برق، تبریز، ایران
جعفر غفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه مکانیک، تبریز، ایران
جواد ابراهیمی – عضو انجمن علمی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

باتوجه به اینکه سیستم تعلیق خودرو مستقیماً در کاهش انتقال ارتعاشات از جاده به بدنه خودرو و راحتی سرنشین نقش اساسی ایفا می کند، لذا طراحی سیستم تعلیق مناسب یکی از اهداف مهندسان میباشد. در این مقاله یک کنترل کننده یPI برای سیستم تعلیق فعال پیشنهاد شده است که هدف بهبود پارامتر های راحتی سرنشین و پایداری می باشد، که پارامتر راحتی سرنشین رابطه مستقیمی با شتاب عمودی وارد بر سرنشین خودرو دارد. معادلات خطی حاکم برمدل۱/۴ سیستم استخراج و ضرایب کنترل کننده PI جهت کمینه کردن بیشینه فراجهش و زمان نشست شتاب عمودی وارد بر سرنشین خودرو با استفاده از الگوریتم تکاملیPSO بهینه و مشخص شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که کنترل کننده ی پیشنهادی علاوه بر بهبود پارامتر راحتی سرنشین، پایداری سیستم را نیز بهبود داده است. مقایسه نتایج شبیه سازی حاصل از کنترل کننده ی پیشنهادی با حالت غیر فعال و نشان دهنده بهبود پارامترهای راحتی سرنشین و پایداری می باشد.