سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصوره طغرلی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان- گروه برق- سیرجان- ایران
هادی زاینده رودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- گروه برق- کرمان – ایران
علیمراد خواجه زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- گروه برق- کرمان – ایران

چکیده:

جبران کننده ی سنگرون ایستا (STATCOM) یک وسیله ی قدرتی عامیانه است که بر اساس مبدل منبع ولتاژ(VSC) به صورت موازی به شبکه متصل است و با تزریق یک جریان قابل کنترل میتواند کیفیت جریان بار را بهبود بخشد یعنی جبران کردن جریان های هارمونیک و یا جریان های نوسانی.به هر حال STATCOM معمولا می تواند افت ناگهانی ولتاژ(SAG Voltage) را با تزریق جریان در محل اتصال با شبکه بهبود بخشد به همین منظور در این تحقیق یک مدار STATCOMجهت کنترل ولتاژ SAG بادوکنترل کننده ی PID و فازی طراحی و توسط نرم افزار متلب شبیه سازی شده است که پس از تست سیستم مشخص شد هر دو کنترل کننده پاسخ مناسب که زیر یک ثانیه است را دارند اما کنترل کننده ی فازی سرعت بیشتری دارد.