سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدامیر دهنوی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جعفر میلی منفرد –
امیرابوالفضل صورتگر –

چکیده:

در این مقاله کنترل کننده مد لغزشی ۱ بر مبنای مدولاسیون عرض پالس ۲ برای یک مبدل دو طرفه ارائه شده است. به علت وجود دو جفت سوئیچ مستقل در این ساختار، طراحی کنترل کننده مد لغزشی برای این ساختار امریپیچیده میباشد. برای فائق آمدن بر این مشکل با بهره گیری از کنترل لا به لایی ۳، این دو جفت سوئیچ مستقل به طریقی وابسته به هم میشوند. با این اوصاف کنترل کنندهطراحی شده با استفاده از نرم افزار متلب بررسی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی در حالت دائم و حالت گذرا نشان دهنده کیفیت این کنترل کننده میباشد