سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خلیلی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران دانشگاه علم و صنعت ایران دانش
صادق احمدیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران دانشگاه علم و صنعت ایران دانش
محمدحسین کاظمی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران دانشگاه علم و صنعت ایران دانش

چکیده:

در سیستم های قدرت، همواره اغتشاشات ناخواسته ای به سیستم وارد می شود که موجب ایجاد نوسانات زیادی در آن می شود. اگر این اغتشاشات رها شده و ادامه یابند، موجب ازدست رفتن هماهنگی بین واحدهای مختلف یک نیروگاه ونیروگاه ها با یکدیگر می شود و در نتیجه پایداری سیستم از دست رفته، خسارات زیادی به سیستم قدرت وارد می شود. با توجه به این مشکلات، همواره نیاز به مکانیسمی که بتواند نوسانات را کنترل کرده، آنها را میرا کند و پایداری راتضمین کند، احساس می شود. به همین منظور طی دهه های اخیر پایدارسازهایی طراحی شده اند که می توانند تا حدودی اهداف مورد نیاز را تامین کنند.در این مقاله ابتدا به معرف ی و شبیه سازی انواع پایدارسازهای سیستم قدرت کلاسیک پرداخته، مزایا و معایب آنها را خواهیم گفت. سپس به معرفی پایدارساز های مبتنی بر روش های محاسباتی هوشمند مانند منطق فازی، فازی مقاوم و فازی عصبی تطبیقی خواهیم پرداخت و مزای ای ای ن روش ها را بر روش ها ی کلاس یک برشمرده، نتا یج روش ها ی کلاسیک و هوشمند را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. سیستم مورد مطالعه در این مقاله، سیستم ۴ ماشینه و ۲ ناحیه ای kundur می باشد.