سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورش رحمانی – قطب علمی قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کراری –
گئورک قره پتیان –

چکیده:

این مقاله ارایه دهنده روش کنترل ساختارمتغیرفازی برای اتصال HVDC جهت پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت AC-DC است ابتدا مدل دینامیکی سیستم با بدست آوردن معادلات غیرخطی و سپس خطی سازی آنها بدست می آید و سپس کارایی کنترل کننده پیشنهادی درمقایسه با پایدارسازبهینه و فازی بحثمی شود نتایج شبیه سازی نشان میدهد که کنترل کننده ساختارمتغیرفازی میرایی بهتری نسبت به پایدارساز معمولی و فازی دارد.