سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی سلامتی – گروه رباتیک ارس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا تقی راد –
علی چایی بخش لنگرودی – دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین مقاله یک کنترل کننده فازی زمان بند بهره با مکانیزم دوشیره برای توربین بخارطراحی شده است این توربین بوسیله یک مدل غیرخطی ساده شده با دوورودی و یک خروجی توصیف شده است مقدار بخار ورودی به توربین توسط دوشیر کنترلی تنظیم می شود شیرکنترل اصلی درورودی توربین فشارقوی و شیرکنترل میانی درابتدای توربین فشار متوسط قرار دارند درابتدا یک کنترلر فازی با ۲۵ قاعده طراحی شده است با افزایش فراجهش و دامنه نوسانات می بایست اثرتغییرات خطا برروی یک کنترلر زیاد شود تا با تبدیل شدن کنترلر به یک کنترلر PD برمیرایی سیستم افزوده شود همچنین با افزایش خطای ماندگار کنترلر بایدخطا را تقویت کند تاکنترل کننده به یک کنترل کننده PI تبدیل شود برای این منظور یک زمان بند بهره فازی قبل از کنترلر فازی اصلی قرارگرفته است عملکرد مدل غیرخطی توربین که پارامترهای آن براساس مدارک مربوط به توربین نیروگاه نکا تنظیم شده اند دردوحالت کنترلی با اعمال کنترل پیشنهادی و سپس کنترل کلاسیک با مکانیسم دوشیره مقایسه می شود.