سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان کرمی – دانشگاه صنعتی سهند
محمدجواد خسروجردی –

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است که با استفاده از ایده سیستم های توصیفی رویکردی جدید جهت طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا ارایه شود با این هدف که سیستم حلقه بسته علاوهبرداران بودن مشخصات عملکردی مطلوب بتواند خطای رخ داده درسنسورها یا محرک ها را نیز جبران کند رویکرد به کاررفته دراین مقاله جهت طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا مبتنی بر تخمین و جبران سازی خطا می باشد برای این منظور ابتدا سیستم دارای خطا بصورت یک سیستم توصیفی مدل می شود و با انجام یک سری عملیات ساده جبری فرم سادهشده اس از سیستم مورد نظر بدست می اید که جهت طراحی یک رویتگر همزمان حالت و خطا مناسب است جهت نشان دادن کارایی رویکرد ارایه شده دراین مقاله مساله جبران سازی خطاهای رخ داده درمحرک های سیستم تعلیق مغناطیسی درنظر گرفته شده و با شبیه سازی های کامپیوتری کارایی آن به نمایش گذاشته شده است.