سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازلی خلیلی زاده ماهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدحسین کاظمی – دانشگاه شاهد
احسان برزنونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

دراین مقاله کنترل کننده Linear Quadratic Gaussian ( ( LQG که روشی شناخته شده خصوصا برای سیستم های مینیمم فاز است برای سیستم چندمتغیره توربین گازی خودرو AGT طراحی می شود پیش ازطراحی کنترلرتابع تبدیل سیستم و وضعیت صفر و قطبها به منظوربررسی پایداری سیستم بررسی می شود همچنین شبیه سازی آرایه نایکوئیست مستقیم سیستم نشان دهده تزویج زیاد بین ورودی و خروجی است درادامه کنترلر دیگری به روش آرایه نایکوئیست معکوسINA برای سیستم مربوطه طراحی کرده و روشهای طراحی و مراحل طراحی هرکدام ازکنترلرها را بطورجداگانه مورد بررسی قرارمیدهیم درپایان با بررسی نتایج عملکرد قوی کنترلرLQG دربهبود عملکرد سیستم نسبت به کنترلرINA و بعضی کنترلرهای دیگر کاملا مشهود است و شاهد زمان نشست بسیارمناسب و بالازدگی قابل قبول و از بین رفتن برهمکنش بعد ازاعمال کنترلرLQG هستیم