سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر موحدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
غضنفر شاهقلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

ساختار سیستم های دوجرمی که بصورت اتصال دو جرم به وسیله یک فنر است می تواند بطور مثال در ربات ها و ابزارهای ماشین مورد استفاده قرارگیرد نوسان پیچشی در سیستم رزونانسی دو جرمی مانند ربات ها مسئله مهمی است اگر میزان اینرسی بار/ اینرسی موتور و استحکا م شافت کم باشد به راحتی لرزشهای مکانیکی رخ میدهد دراین مقاله یک سیستم رزونانسی دو جرمی مطرح شده است که کنترل کردن میزان رزونانس یکی ازروشهای موثر در کنترل سیستمهای دوجرمی و کاهش میزان نوسانات می باشد برای این منظور یک کنترل کننده مناسب با رویتگر اعوجاج دراین مقاله ارائهشده است که با استفاده از الگوریتم ANFIS پارامترهای کنترل کننده را جهت میرایی بهتر نوسانات سیستم بهینه سازی می کنیم .