سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فرمانبردار –
ثبوتیه رضانژاد –
نویدرضا علیزاده بذرافشان –

چکیده:

این مقاله یک سیستم کنترل وضعیت ماهواره را به منظور حداقل کردن زمان سوخت برای افزایش طول عمر ماهواره ارائه میکند. در این مقاله از کنترل کنندههای فازی به واسطهی سادگی و عملکرد خوب، برای حفظسوخت، تحلیل عدم قطعیتها و غیر خطینگیهای سیستم برای کنترل ماهواره استفاده شده است. در این مقاله از کنترل کنندهی بنگ بنگ برای کنترل پیوستگی پرتاب عملگر ماهواره استفاده شده است. این کنترل کنندهداری سرعت پاسخ سریع بوده و هیچ گونه بالازدگی در آن دیده نمیشود. پایداری کنترل کنندهی پیشنهادی بر اساس تئوری بنگ بنگ میباشد. کنترلکننده فازی پیشنهادی بر روی یک سیستم کنترل وضعیت ماهواره با سه رجه آزادی شبیه سازی شده است. برای نمایش قابلیت این کنترل کننده با کنترل کننده فازی مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که کنترلکننده پیشنهادی در مقایسه با سایر کنترلکننده زمانی کمتری دارد. چترینگ (زیگزاگ) ذاتی مرتبط با یک کنترلکننده بنگ بنگ دارای دو درجه آزادی، چرخههای حدی با دامنه فرکانسی پایین تولید میکند که پدیدهی چترینگ را به سادگی میتوان در کنترل کننده پیشنهادی با اضافه کردن چند قابلیت ساده در طراحی متوقفکرد