سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان برزنونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدحسین کاظمی – دانشگاه شاهد
مرضیه دشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

دراین مقاله یک کنترلر(Linear Quadratic Gaussian) LQG که نوعی طراحی کنترلرمبتنی برکنترلبهینه است با استفاده از روش پلانتهای خطی با دینامیک شناخته شده برای سیستم مربوطه که یک مخزن چهاگانه با دینامیک شناخته شده است طراحی می شود سیستم موردنظر دراین مقاله درمورد یک پلانت مربوطبه مدل یک مخزن چهارگانه ا معادلات فضای حالت مشخص دو ورودی و ۲ و ۲ خروجی با ۴متغیر حالت می باشد هدف طراحی یک کنترل کننده برای بهبود عملکرد سیستم و حذف اثرتداخل interaction) می باشد پس از معرفی وضعیت قطبهای سیستم پایداری و ناپایداری سیستم مدل فضای حالت سیستم و مراحل روش طراحی کنترلرLQG Linear Quadratic Gaussian) درادامه با استفاده از روش نایکوئیست مستقیم Direct Nyquist Arrays) DNA کنترلربرای سیستم طراحی شده و درپایان نتایج حاصل از دو روش طراحی مورد مقایسه و بررسی قرارمیگیرد.