سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه بهمن آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کریم عباس زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد علمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در عصر حاضر با کاهش منابع فسیلی و افزایش نیاز به انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، استفاده از سیستم فتوولتائیک گسترش یافته است. سیستم مورد نظر شامل آرایه خورشیدی، اینورتر تکفاز متصل به شبکه برق و سیستم کنترل می باشد. از آنجا که توان خروجی آرایه خورشیدی وابسته به شدت دما و تابش است ازالگوریتم رسانایی افزایشی برای کنترل سیستم استفاده شده است تا در تمام شرایط عملکردی در نزدیکی نقطه توان بیشینهMPP) کار کند. همچنین برای افزایش سرعت و دقت ردیابی از یک کنترلر فازیPI برای کنترل ولتاژ لینک DC-آرایه خورشیدی پیشنهاد شده است. این کنترلر با تنظیم ضرایب کنترلر PI پاسخ گذرای سیستم را کوتاه می کند. در نتیجه سیستم فتوولتائیک خیلی سریع درMPP پایدار شود. در این مقاله به منظور کاهش مراحل پردازش توان بین منبع و بار و در نتیجه کاهش هزینه سیستم و افزایش بازده از تکنیک مبدل توان تک -مرحله ای در سیستم فتوولتائیک استفاده شده است. نتایج شبیه سازی در نرم افزار مطلب نشان میدهند که سیستم کنترلی پیشنهادی با کاهش چشمگیر زمان دست یابی به نقطه توان بیشینه (در مدت ۰/۰۶ ثانیه و عملکرد مقاوم د ربرابر تغییر شرایط محیطی، کارآمدی سیستم را افزایش داده است.