سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی جزایری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه برق، ساوه، ایران
محسن مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه برق، ساوه، ایران.

چکیده:

گرایش به سمت تجدید ساختار در بازار برق، بهره برداری از سیستمهای قدرت را دچار دگرگونی های فراوانی کرده است. یکی از مسائل مورد توجه شرکت کنندگان بازار، کنترل خودکار تولید می باشد. در این مقاله، یک کنترل ترکیبی Fuzzy-PID جهت کنترل خودکار تولید یک سیستم قدرت طراحی شده است. این کنترل ترکیبی شامل یک PID به عنوان کنترل کننده پایه است که ضرایب آن بطور لحظه ای توسط یک کنترل فازی تعیین می شود تا کنترل مؤثرتری ایجاد گردد. مفاهیم طراحی کنترل کننده فازی تشریح و رفتار کنترل کننده در یک سیستم قدرت دو ناحیه ای در محیط MATLAB شبیه سازی شده است. همچنین یک تابع هزینه انتگرالی جهت محاسبه تأثیرات بالازدگی و زمان نشست پاسخ تعریف شده و نتایج حاصل از شبیه سازی سیستم با کنترل ترکیبی و کنترل سنتی PID در مقدار تابع هزینه و تغییرات فرکانس و توان تبادلی بررسی و مقایسه گردیده است.