سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو جلالی –

چکیده:

دردهه اخیر بیش ازپیش شبکه های عصبی تاثیرات زیادی روی مسائل صنعتی با کاربردهای وسیع شان درفرایندهای غیرخطی و مدلسازی و فرایند کنترل و بهینه سازی داشته اند با عنایت به اینکه شبکه های عصبی ازدوویژگی اساسی یادگیری یا نگاشت پذیری براساس ارایه داده های تجربی قدرت و توانایی تعمیم پذیری و ساختارپذیرموازی برخوردار میب اشند این شبکه ها آنالیز مسائل پیچیده کنترل بسیارمناسب می باشند که درآن انالیز پایداری و انالیز همگرایی پارامترهای کنترل کننده سیستم های حلقه بسته مورد بحث می باشد دراین مقاله کاربرد شبکه عصبی چندلایه mlp درمدلسازی یک سیستم غیرخطی کنترل پروازی و هدایت و تعیین قانون کنترل بهینه حلقه بسته استفاده شد هاست که درآن سیستم چندمتغیره و با تعدادمتغیرهای حالت زیاد می باشد.