سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ترکمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
محمدتقی حمیدی بهشتی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدیریت فعال صف AQM بعنوان یک کلاس از دورانداختن /علامت گذاری کردن بسته ها درصف مسیریابها بعنوان یک پیشنهاد جدید درکنترل تراکم انتها به انتها درشبکه های TCP/IP عنوان شده است مدیریت فعال صف درمسیریابهای شبکه TCP/IP به منظور اداره کردن بهره برداری از صف و تاخیر انتقال صورت میگیرد و یک مساله کنترل فیدبکی می باشد به همین منظور کارهای انجام شده که می توان به الگوریتم RED و کنترلگر PID اشاره کرد دراین مقاله از یک متدولوژی کنترل پیش بین تطبیقی برپایه مدل aRMAX فازی برای پیش بینی طول صف و به منظور جلوگیری از تراکم درمسیریابTCP استفاده شده ست. ما این طراحی را برپایه قوانین ریاضی به منظور تعیین پارامترهای مدل aRMAX به منظوررسیدن به یک عملکرد مطلوب انجام میدهیم.