سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس کارگر – دانشگاه شهرکرد
فهیمه صیادی شهرکی – دانشگاه شهرکرد
محسن حسین زاده سورشجانی – دانشگاه شهرکرد
وحید ملکی می ابادی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کلیدزنی، کنترل توان انتقالی HFC به عنوان یکی از جدیدترین اداوات FACTS بهخاطر استفاده از ماژولهای جبرانساز متنوع در پیکرهبندی آن، از مزایای بسیار زیادی بهره مند است، به طوریکه میتواند به عنوان رقیب منحصر به فرد ی برای UPFC مطرح شود. از آنجا که اثرات گذرای توان انتقالی ناشی از کلیدزنی بین تجهیزات HFC ممکن است سبب تصمیمگیری اشتباه کنترلکننده شود، لذا به بیان یک استراتژی کلیدزنی جدید، جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از نوسانات توان و نقایص استراتژی های مطرح شده قبلی، پرداخته میشود. یکی از پارامترهای بسیار تاثیرگذار در کلیدزنی HFC در کنترل توان انتقالی، محدوده مجاز تعریف شده توان است، که باید به طرز هوشمندانهای انتخاب شود بنابراین ضمن تعریف این محدوده، استراتژی بیان شده به کمک یک کنترلکننده کلاسیک ساده شبیهسازی میشود، نتایج به دست آمده از شبیهسازی کنترلکننده نشان دهنده عملکرد بسیار مناسب کنترلکننده طراحی شده میباشد.