سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد معافی مدنی – کارشناس ارشد کنترل
ایمان محمدزمان – دانشجوی دکتری

چکیده:

در این مقاله برای کنترل هواپیمای جنگنده HIMAT از نوعی کنترلکننده مقاوم استاتیکی استفاده شده که درجه آن بسیار پایین بوده و ویژگیهای کارآیی و مقاومت را نیز تامین مینماید. این روش بهنام کنترلکننده استاتیکی شکلدهی حلقهH∞ شناخته میشود. در نهایت نتایج حاصل از این روش طراحی با روشهای دیگر طراحی کنترلکننده مقاوم، مانند سنتز μ ترکیب توابع حساسیت، شکلدهی حلقهH∞ و شکلدهی حلقه کلاسیک مقایسه شده است.