سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا میرزاده –
آصف زارع –

چکیده:

با توجه به اینکه در طراحی کنترلر فازی بیشتر برمبنای سعی و خطا کنترلر طراحی میش ود دراین مقاله بکمک الگوریتم ژنتیک یککنترلر فازی بهینه برای یک مدل بیماری HIV طراحی می شود که تعداد سلولهای سالم T و تعداد ویروسV بعنوان ورودیهای کنترلر و مقدار دوز دو دارو برای این بیماران بعنوان خروجی های کنترلر در نظر گرفته می شود برای هر ورودی یا خروجی سه تابع تعلق کم متوسط و زیاد بترتیب ذوزنقه ای مثلثی و ذوزنقه ای درنظرگرفته میشود که درمجموع این سه تابع تعلق دارای سه نقطه مشخص برای هر ورودی یا خروجی می باشد که با n,m,p مشخص می شود که جمعا دوازدهنقطه دارد و ۹ قاعده برای کنترلر در نظر گرفته می شود و محدودیت های هرمرحله الگوریتم ژنتیک توضیح داده شده و درنهایت کارایی این کنترلر ترسیم می شود.