سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس عبداللهی خوش مردان – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالقادیر قزلجه – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین ساداتی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدعلی شاهی آشتیانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف این مقاله طراحی کنترلر فازی برای مدلی غیرخطی از وضعیت یک ریزماهواره تحقیقاتی می باشد. به دلیل غیرخطی بودن مدل ماهواره و عدم قطعیت در آن، الگوریتم کنترلی باید ضمن رعایت محدودیتهای ریزماهوارهها از قابلیت اطمینان بالایی در مواجهه با برخی از اغتشاشات ناخواسته برخوردار باشد. دراین مقاله ابتدا مدل غیرخطی سیستم وضعیت معرفی و سپس برای این مدل، دو کنترلکننده فازی وLQR طراحی شده است. نتایج شبیهسازی روی مدل غیر خطی، نشان دهنده این است که مدل فازی نتایج عملکردی بهتری برای زمان نشست کمتر و از بین بردن تاثیر اغتشاشات دارد و مشکل تاخیر زمانی برای اجرای الگوریتم کنترلی را ندارد