سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – دانشگاه علم و صنعت دانشیار
میثم گودینی – دانشگاه علم و صنعت دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

حرکت خودرو درهنگام چرخش به راست و یا چپ همواره دارای خطراتی بوده است این خطرات درزمانی که خودرو وارد یک مسیر با شرایط جاده لغزنده می گردد چندین برابر می شود دراین حالت با توجه به ضریب اصطکاک کم جاده تایرها خیلی سریع به فاز اشباع رسیده و کارایی خود را از دست می دهند ژیروسکوپ سیستمی است که میتواند بصورت مستقیم و بدون ارتباط با تایرها یک گشتاوراصلاحی برای حفظ پایداری چرخشی خودرو به ان وارد کند دراین مقاله نحوه قرارگیری ژیروسکوپ درخودرو برای بهبود پایداری دینامیکی خودرو ارایه شده است هدف بررسی امکان پذیری و طراحی یک ژیروسکوپ برای حفظ پارامترهای دینامیک چرخشی خودرو درمحدوده مقادیرمطلوب است برای این منظور ابتدا معادلات دینامیکی یک ژیروسکوپ متصل به خودرو با استفاده از روش دینامیک کین بیان شده است سپس این معادلات غیرخطی باساده سازی قابل قبول به معادلات خطی تبدیل شده اند درمرحله بعد معادلات خطی بدست آمده با معادلات خطی دو درجه آزادی خودرو موسوم به مدل دوچرخه ترکیب شده اند و بصورت معادلات فضای حالت نوشته شده اند درادامه یک کمنترل بهینه از نوع تعقیب کننده خطی براساس معادلات حاصل شده طراحی شده است.