سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد اکبری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان
الهیار داغبندان –
علی جمالی –
محمود فیروزی –

چکیده:

نظر به اهمیت روزافزون منابع سطحی در تامین آب شرب، نحوه تصفیه این گونه آب ها و همچنین لزوم استفاده از مواد شیمیایی گوناگون در مراحل مختلف تصفیه، بر آن شدیم تا نقش مواد منعقد کننده را که از عمده ترین مواد مصرفی و هزینه بر در فرایند تصفیه آب می باشند را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مهمترین قسمت های فرایند تصفیه آب، مربوط به میزان مصرف مواد منعقدکننده در واحد انعقاد و لخته سازی می باشد. مهمترین روش پایش در فرایند تصفیه آب استفاده از تست جار می باشد که برای تعیین نوع و غلظت منعقدکننده مناسب و شرایط بهینه عملی بکار می رود. این آزمایش وقت گیر و همراه با خطا می باشد و نمی توان زیاد به آن استناد کرد. برای رفع این مشکل می توان از محاسبات نرم استفاده کرد. . در این تحقیق داده های آزمایشگاهی از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا انتهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ پس از جمع آوری و پالایش مورد مطالعه قرار گرفتند. با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) و با استفاده از نتایج تجربی به منظور دستیابی به مقدار بهینه مواد منعقد کننده مصرفی در تصفیه خانه رشت یک مدل غیرخطی ارائه می شود.