سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مدرس – استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف،
علیرضا اسماعیلی – کارشناس ارشد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

چکیده:

یکی از بخشهای بنیادی پیاده سازی دولتالکترونیکی، الکترونیکی نمودن فرآیندها و فعالیتهای سازمانهای دولتی از طریق ایجاد و توسعه سازمانهای الکترونیکی است. پیاده سازی سازمان الکترونیکی در سازمانهای دولتی و عمومی کشور با توجه به حساسیت و هزینه های نسبتا بالایآن نیازمند شناخت صحیحی از مأموریت، عملیات و زیرساختهای موردنیاز آن است. در این مقاله، پس از تبیین موضوع، برمبنای یک نگاهسیستمی و فرآیندگرا به سازمان و اهداف آن، یک مدل مفهومی برای پیادهسازی سازمان الکترونیکی طراحی میشود و سپس ساختار اجرایی مدیریت طرح ارائه میشود. همچنین دو نمونه از سازمانهایی که در آنها سازمان الکترونیکی برمبنای الکترونیکی نمودن فرآیندهای سمت مشتری، با موفقیت اجرایی شده است معرفی میگردد.