سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد پورسینا – دانشجوی دکترا-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید پرویزیان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن خادمی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله یک روش عددی جهت بهترسازی شکل پیش فرم در فرآیند آهنگری ارایه می گردد منظور از بهتر سازی دراین فرایند پیش گیری از عیوبی است که می توانددر طی فرایند به وجود آید شبیه سازی فرایند به کمک یک برنامه شبیه سازی دو بعدی که برای این منظور براساس روش اجزا محدود توسعه یافته انجام می گردد ماده تراکم ناپذیر است و فرض می شود که از قانون ویسکوپلاستیک نورتن – هوف تبعیت می کند برای اعمال شرط تماس از الگوریتم تصویر سرعت استفاده شدها ست الگوریتم ژنتیک نخبه گرا مبنای روشی است که برای حل مساله بهینه سازی معرفی شده است عملگر جدیدی به نام جهش تطبیقی جهت افزایش راندمان بهینه سازی معرفی م یشود.