سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی نعیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی – دانشیار گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین جلالی فر – استادیار گروه نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

امروزه به دلایل گوناگون از جمله ملاحظات محیط زیست، دیدگاه های استراتژیک و مسایل اقتصادی، استفاده ازمغارهای زیرزمینی برای ذخیره سازی مواد هیدروکربوری در اولویت قرار گرفته است. همچنین سعی بر آن است تا برایاقتصادی تر شدن ساخت این مجموعه مغارها، از مغارهای بدون پوشش برای ذخیره سازی استفاده گردد. در چنین شرایطیمغار به طور مصنوعی یا طبیعی زیر تراز سطح ایستابی قرار می گیرد و در نتیجه فشار آب سبب می گردد تا مواد نفتی و بعضاًگازی داخل مغار، به بیرون نشت ننماید. اما همیشه شرایط برای ایجاد تراز آب حتی به صورت مصنوعی ممکن و یااقتصادی نمی باشد. در این صورت مغار ذخیره سازی بایستی مجهز به پوشش ناتراوا گردد. لذا در این مقاله سعی بر این استتا با استفاده از مدلسازی های عددی پوشش بتنی مغار ذخیره سازی گچساران طوری طراحی گردد که در دراز مدت در برابربارهای ناشی از توده سنگهای اطراف و نیز بار سیال داخلی و خارجی شرایط پایداری را داشته باشد.