سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا خیرآبادی – دانشکده علوم دانشگاه گیلان گروه فیزیک
فرهاد اسمعیلی قدسی –

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از موادنانومتخلخل MgF2 ZrO2 SiC به ترتیب به عنوان ماده با ضریب شکست بالای H میانی M پایین L پوشش ضدبازتابش شش لایه ای با فرمول همچیده ی ۲ HMML با بازتابشی درحدود صفر دربازه طول موجی ۵۸۸-۵۰۱ نانومتر طراحی گردید در طراحی این فیلتر ازتئوری ورقه های یک چهارم طول موج همجوار استفاده شدها ست اثر تغییرات زاویه تابش نور ورودی بربازتابش چگالی اپتیکی و توزیع شدت میدان الکتریکی درلایه های متناوب متخلخل در طول موج مرکزی ۵۵۰ نانومتر برای قطبشهای P,S مورد بررسی قرارگرفت.