سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حیدریان گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافندغیرعامل گرایش طراحی دانشگاه اما

چکیده:

تهدیدات موجود در مقابل کشورمان با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و دقیق دشمن ما را بر این می دارد تمهیداتی بوجود آوریم تا در هنگام تهدید و جنگ هرچه بیشتر و بهتر جان مردم را حفظ کنیم و کمترین آسیب مورد توجه انسان ها ، اموال و تجهیزات و تاسیسات گردد وخسارات سازه ای و غیرسازه ای به حداقل قابل قبولی برسد. همانگونه که با استحکام بیشتر بناها و سازه ها در مقابل تهدیدات طبیعی ، سعی می کنیم جان و مال افراد را حفظ نماییم باید بتوانیم جان و مال افراد را در مقابل تهدیدات انسان ساز و غیرطبیعی نیز حفظ کنیم . یکی از این راه ها در زمان تهدید ، استفاده از پناه گاه ها برای عموم مردم می باشد . با توجه به هزینه های زیادی که احداث پناهگاه به تنهایی در بر دارد . امروزه به جز موارد خاص ، در دنیا مورد استفاده قرار نمی گیرد . بهترین روش دو منظوره سازی سازه های پناهگاهی می باشد که در زمان صلح نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.یکی از روش ها احداث پناهگاه برای مجتمع های مسکونی و در زیر سطح زمین می باشد که می توانند در زمان بحران بعنوان پناهگاه برای حفظ جان افراد ساکن در مجتمع های مسکونی مورد استفاده قرارگیرد و در زمان صلح نیز این فضاها می توانند با کاربری های متنوع و مورد نیاز اهالی مجتمع ، مورد استفاده قرار گیرد دراین مقاله سعی شده با فضاهای پناهگاه در مجتمع های مسکونی (آپارتمان و برج ها ) و ویژگیهای آن آشنا شویم.