سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مونا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده عمران،دانشگاه تهران
رسول میرقادری – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه تهران
شهرام وهدانی – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشهای جدید و موفق درطراحی لرزه ای سازه ها روش طراحی پلاستیک براساس عملکرد PBPD است دراین روش از تعادل کارداخلیو خارجی برای محاسبه برش پایه استفاده میشود این روش توزیع جدیدی از نیروهای جانبی ارایه می کند که می تواند اثررفتارغیرخطی و مودهای بالاتر سازه را درطراحی درنظر بگیرد برتری این روش انتخاب تغییرمکان هدف و حذف مکانیسم های نامطلوب از ابتدای روند طراحی است این مقاله به طراحی قاب های فلزی مهاربندی شده و اگرا با تیرپیوند میانی به روش PBPD می پردازد همچنین اصلاحات لازم درمعادلات طراحی با درنظرگرفتن اثرات P-Deltaبیان می شود و کنترلهای لازم برای حذفمکانیسم های نامطلوب ارایه میگردد به منظور یکنواختی دوران تیرهای پیوند درطبقات مختلف سختی طبقات کنترل می شود یک ساختمان بلند ۱۵طبقه به این روش و نیز یک یاز روشهای معمول طراحی شده است هردوسازه تحت تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرارگرفته اند.