سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه زینتی فخرآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید نصرالله نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میثم تقی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

موفقیت PCR به میزان زیادی وابسته به طراحی پرایمر بر نکاتی مانند دمای ذوب، طوله پرایمر، درصد CG و تکمیل بهینه سازی تولید PCR تاکید دارد . طراحی پرایمر معمولا برای دو منظور انجام می شود: شناسایی SNPs,CNVs یا آزمایشاتی مانند PCR-RFLP که برروی DNA انجام می شود و برای انجام RT-PCR و بررسی RNA سلولها. در این تحقیق به منظور شناسایی نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مزارع توتون سطح استان گلستان اقدام به طراحی پرایمر ویروس وای سیب زمینی نمودیم. بدین منظور بااستفاده ازاطلاعات موجود در بانک جهانی ژن NCBI ، تمام ایزوله های ویروس وای سیب زمینی ( PVY ) موجود درسطح جهان گردید و از طریق نرم افزار BioEdit اقدام به همردیف سازی ایزوله ها و طراحی پرایمر عمومی گردید. نتایج بدست آمده از استخراج RNA ویروس فوق، کارایی مناسب توالی های طراحی شده را بیان می دارد. طراحی پرایمرهای اختصاصی به منظور شناسایی سریع نژادهای ویروس وای سیب زمینی از گیاه توتون همچنان در دست بررسی است