سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازنین کاظمی علی اکبر –

چکیده:

در سالهای اخیر در کشورهای صنعتی و با مطرح شدن مباحث مربوط به توسعه پایدار و مسائل محیط زیستی بوجود آمده در اثر توسعه صنایع واحدهای متولی پالایش نفت توجه زیادی به هماهنگی این ساختارها با محیط اطرافشان نموده اند.البته بیشتر تحقیقات صورت گرفته در این خصوص مرتبط با آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت این پالایشگاهها بوده است. علاوه بر مطالب مطرح شده محیط زیستی که نقش بسزایی در افزایش بهره وری و افزایش پایداری این مجموعه ها خواهد داشت، بحثی که امروزه مطرح است، زیبایی ظاهری و هماهنگی این ساختمانها با محیط اطراف آنهاست. .در این تحقیق سعی خواهد شد با بررسی زمینه های موثر درشکل گیری مجتمع های پالایشگاهی و تبیین مشکلات و کاستی های محیط زیستی آنها و بررسی نیازها و الزامات توسعه پایدار محیط زیستی در این مجتمع ها نسبت به تدوین اصول و مبانی طراحی محیط و منظر پایدار پالایشگاه بطور عام و برای پالایشگاه تهران به طور خاص و همچنین تبدیل این سایتها به پارکهای اکو صنعت از طریق ارائه رویکردهای پایدار در برنامه ریزی و طراحی محوطه های پالایشگاهی و ارائه چارچوب و الگوی بر گرفته از سیستمهای طبیعی برای طراحی بستر فضاهای پالایشگاهی با توجه به خرداقلیمها اقدام گردد. استفاده از تجارب داخلی و خارجی و با هدف فراهم کردن زمینه های لازم و اقدامات طراحی محیط و منظر به منظور افزایش کارآمدی عناصر فیزیکی سایت ,کاهش استفاده از منابع و وارد کردن ضایعات به چرخه بازیافت و استفاده مجدد از آنها جهت ارتقاء جلوه های بصری و کیفیت محیط و منظر و بهره وری پرسنل انجام خواهد گرفت.