سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی بیگی – دانشگاه کاشان
یوسف سهرابی نسب –

چکیده:

پایدار ساز سیستم قدرتPSS)با جایابی قطب به علت عملکرد بهتر در مقایسه با نوع پیش فاز– پس فاز متداول آن ، بسیارشناخته شده تر است.پایدار سازی پیش فاز- پس فاز نیازمند فیدبک از کلیه متغیر های حالت است که به واسطه غیر قابل اندازه گیری بودنبرخی متغیر ها مشکل است.در سیستم های چند ماشینه طراحی جایابی قطب نیازمند فیدبک از سایر متغیر های ماشین نیز می باشد.این مقالهبه ارائه روشی برای پایدار سازی بر اساس جایابی قطب می پردازد. سیستم مورد استفاده در این طراحی مدل شناخته شده هفرون- فیلیپ است؛در این مدل ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور به جای ولتاژ شین بی نهایت به عنوان مرجع در نظر گرفته شده و متغیر های حالت به صورت محلیاندازه گیری می شوند که باعث تمرکز زدایی طراحی جایابی قطب می گردد.عملکرد کنترل کننده پیشنهادی بر روی سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایتSMIB) در گستره وسیعی از شرایط کاری مورد ارزیابی قرار گرفته است.بر اساس نتایج حاصله کاراییPSS پیشنهادی بهتر از انواع متداول آن می باشد