سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوما حاجیان – دانشگاه رازی ایران
فرشید دارابی – دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

سیستم های قدرت یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین سیستم های ساخته شوده توسط بشر هستند که همواره درمعرض انواع اغتشاشات قرار دارند. علاوه براین تجدیدساختاردر سیستم های قدرت نیز موجب افزایش ریسک وعدم قطعیت در سیستم های قدرت امروزی شده است . برای سالیان متمادی در ارزیابی سیست مهای قدرت، برخی ازتئوری های کلاسیک که توانایی ارزیابی سیستم های پیچیده وغیرخطی دارای عدم قطعیت را دارند مورد استفاده قرارنگرفته اند. یکی از این تئوری ها که می تواند راه حل خوبی رادر کنترل، بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های قدرت پیچیده مدرن ارائه دهد، تئوری انتروپی است . تئوری انتروپی یک روش سنتی اما با قابلیت فراوان در حل مسائل غیرخطی وپیچیده م یباشد.در این مقاله، یک پایدارکننده سیستم قدرت با استفاده ازروش کنترل معکوس تطبیقی ارائه گردیده است . پایدارکننده پیشنهادی برای کنترل نوسانات ناشی ار اتصال کوتاه از مفهومانتروپی استفاده می کند. نتایج شبیه سازی بر روی یک شبکه دوناحیه-چهار ماشینه نشان می دهد که این کنترل کننده به مراتب عملکرد بهتری نسبت به دیگر کنترل کننده های متداول دارد.