سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عاطفه فتح بقالی – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
الهام رشیدزاده –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر طراحی پایدارفضاهای مسکونی با ویژگیهای اقلیم شناختی معماری بومی با رویکرد به روانشناسی محیط بوده روش تحقیق بصورت توصیفی پژوهشی با ابزار مطالعات کتابخانه ای میب اشدنتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این است که معماری سنتی و بومی درانطباق کامل با اصول معماری پایدار قرار داشته اند خانه های سنتی ما به دلیل همسازی با اقلیم توانسته اند مانع آسیب رسانی به طبیعت و صرفه جویی در مصرف انرژی شوند مطالعه درمورد ویژگیهای معماری سنتی و بومی از نظر پایداری و با توجه به نکات مثبت و قابل تطبیق شیوه ی زندگی امروزی و با بهره گیری از مزایای تکنولوژی درطراحی محیط مسکونی فرصتی فراهم شود که درادامه روند مذکور و درتطبیق و ترکیب آن با شرایط زمانی حال در راستای توسعه پایدار گام هی بیشتری برداشته شود شیوه زندگی نحوه استفاده از خانه ساخمان و فضاهای باز نوع فعالیت ها بازگوکننده ویژگیهای طبیعی و اقلیمی یک منطقه اند از دست رفتن احساس تعلق و مالکیت در مجتمع های مسکونی و سرانجام نارضایتی ساکنین از خانه های تکراری و سلول مانند همگی ناشی از تزریق کورکورانه و نابخردانه تکنولوژی به معماری و بی توجهی به معماران روانشناسی محیطی و خصوصیات اقلیمی و فرهنگی ساکنین می باشد می توان با همکاری تنگاتنگ متخصصان علوم مختلف نظیر روانشناسی طراحی شهری و معماری به مشکلات کیفی فضاهای مسکونی پاسخ داد.