سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر فلاحتی علی آبادی – کارشناس ارشد دانشگاه کاشان
ابوالفضل حلوایی – استادیار دانشگاه کاشان
هادی صفا – دانشگاه کاشان

چکیده:

نوسانات فرکانس پایین ازموضوعاتی استکه سالها درسیستم های قدرت تحت مطالعه و بررسی محققین بودها ست این نوسانات سبب ایجاد تداخلاتی درسیستمهای قدرت می گرداند و به همین منظور برای میرایی آنها ازپایدارسازهای سیستم قدرت بهره گرفته می شود برای طراحی این پایدارسازها راه های متعددی پیشنهاد شدها ست دراین مقاله برای طراحی پایدارساز از روش کنترل بهینه استفاده شده و حالات مختلفی از این نوع طراحی تحت بررسی قرارگرفته است.