سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود لطیفی – استاد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پدرام پیوندی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد امانی تهران – استادیار، دانش کده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین اکبری مؤید – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تغییر طرح در بافندگی یکی از عوامل مهم در تغییر ظاهر و همچنین خصوصیات فیزیکی پارچه می باشد، به طوریکه با شرایط کاملا یکسان از نظر نوع و نمره نخ و نوع رنگ بندی نخ های تار و پود در پارچه، با تغییر طرح بافت می توانپارچه های کاملا متفاوت تولید نمود. با توجه به اهمیت این موضوع و با توجه به این که ایجاد طرح های جدید بصورت دستیمشکل و زمان بر می باشد، طراحی سامانه کمک طراحی که توانایی ایجاد طرح بر اساس نظروسلیقه کاربر را داشته باشد موردتوجه قرار گرفت. بدین منظور استفاده از الگوریتم ژنتیک محاور های مورد نظر قرار گرفت. در روش الگوریتم ژنتیک محاوره ایطرح ها به طور خودکار تولید می گردد و با ارزشیابی کاربر، طرح ها بر اساس محاسبات تکاملی اصلاح می شوند. با تکرار اینچرخه در نهایت طرح مورد نظر کاربر تولید می گردد.