سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاجر قطب – دانشکده فنی و مهندسی اصفهان
حسین شاهین زاده – دانشکده فنی و مهندسی اصفهان

چکیده:

کوره های قوس الکتریکی یکی از بزرگترین بارهای متمرکز درشبکه قدرت می باشند، که اغلب به منظورذوب و تصفیه فلزات مورد استفاده قرار می گیرند .در این مقاله، در ابتدا به مدلسازی کوره قوس الکتریکی بر اساسمشخصه های جریان قوس و ولتاژ متناظر باآن درحوزه زمان می پردازیم. سپس خصوصیت تصادفی بودن عملکرد قوس در قالب مدوله کردن ولتاژ قوس با مدلهای آشوب لحاظ میگردد. نکته حائز اهمیت دراین نوعمدلسازی، حساسیت شدید مدلهای آشوب به پارامترهای اولیه، می باشد.. بنابراین تنظیم دقیق پارامترها، امری ضروری ولازم است. بدین منظور، از دو نوع ازالگوریتمهای بهینه سازی( الگوریتم رقابت استعماری ۱ والگوریتم ژنتیک) برای طراحی پارامترهای مدلهای آشوب، استفاده می گردد . پس از معرفی طرح پیشنهادی، به منظوربررسی عملکرد مدل طراحی شده، به اندازگیری پارامترهای کیفیت توان، پرداخته و نتایج را با نتایج بدست آمده بوسیله روشهای موجود، مقایسه می نماییم