سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدامین اسماعیل زاده بهابادی – سازمان صنایع دریایی
محمد هدایتی خدایاری – سازمان صنایع دریایی

چکیده:

جهت تعیین محل بهینه آنتنهای مخابراتی و ناوبری برروی شناورهای سنگین تجاری و نظامی لازم است تا جانمایی و چیدمان کلی آنتن ها تعیین شود دراین مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است الزامات و ملاکهای محل نصب آنتن ها براساس استانداردهای نظامی و تجاری و بررسی کشتی های مختلف تجاری و نظامی تدوین و تنظیم گردیده است لازم به ذکر است دربررسی های صورت گرفته بالغ برصد دکل کشتی نظامی و تجاری مورد بررسی و توجه قرارگرفته است درانتها این مقاله با توجه به بررسی های صورت گرفته طراحی و چیدمانی کلی از آنتنهای مخابراتی و ناوبری برروی دکل کشتی آرایه می گردد.