سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریناز خوشبخت نژاد – فوق لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار
محمدرضا کنگاوری –

چکیده:

پیشرفتهای حاصل در زمینه فشرده سازی مالتی مدیا استانداردهایی را به همراه افزایش کارایی شبکه های کامپیوتری و رسانه های ذخیره سازی باعث پشتیبانی بخش وسیعی از مالتی مدیا شده است اما ایجاد بانکهای اطلاعاتی بزرگ جهت دسترسی آن به منابع فرایند جستجو و بازیابی اطلاعات را پیچیده تر کرده است که دلیل اصلی این مشکلات مخفی بودن معنای موجود در اینگونه داده ها و گستردگی دامنه معنایی آن ها می باشد خصوصا که عامل زمان نقش عمده دراین گستردگی دامنه معنایی آنها به عهدهدارد. زبانهای حاضر بدون درنظر گرفتن عامل زمان به عنوان یک عامل کلیدی دردرک معنایی تصاویر ویدئویی طراحی و بعضا آزمایش شده اند که هرکدام از نقاط ضعف دیگری رنج می برند. برای غلبه براین مشکل در پژوهش صورت گرفته روشی جامع برا یدستیابی به زبانی که بتواند عامل زمان را دراختیار کاربر جهت طرح پرسش و دریافت اطلاعات بگذارد مطرح شده است.