سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد زرگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه کامپیوتر
محمد مهدی شیرمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه کامپیوتر
مصطفی چهاردولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه کامپیوتر
مسعود زرگری – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

مزایای بسیار کارت های هوشمند همچون امنیت، قابلیت دستیابی و ذخیره سازی سریع، قابلیت جابجایی و فراهم نمودن امکان دسترسی دائم به اطلاعات بخصوص در مواقع اورژانس از جمله ویژگی هایی است که استفاده از این کارت ها را در حوزه ی بهداشتی پراهمیت ساخته است. در این مقاله نیازمندی ها و موضوعات اساسی مرتبط با یک سیستم سلامت مبتنی بر کارت هوشمند بیان گردیده و سپس مشخصه ها و عملکرد ساختاری کارت هوشمند سلامت نشان داده شده است. این مقاله توصیف کننده ی بخشی از یک کارت هوشمند چند منظوره ی بوده که توسط نگارندگان طراحی و پیاه سازی شده است و بعنوان پرونده ی سلامت دارنده ی کارت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله نخست برخی از نیازمندی های ضروری یک پرونده ی سلامت که سبب انتخاب کارتهای هوشمند برای این حوزه شده است را بیان نموده ایم و سپس معماری سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در این طراحی توصیف گردیده است. در ادامه نحوه ی ذخیره ی اطلاعات و همچنین نحوه ی ارائه ی مکانیسم های جامعیت، عدم انکار و تعیین اعتبار توسط بخش سلامت کارت هوشمند چند منظوره ی پیاده سازی شده توصیف گردیده است. این طراحی ساختاری را جهت دسترسی افراد مرتبط با حوزه ی پزشکی همچون پزشکان و داروسازان در دسترسی مستقیم به اطلاعات پزشکی افراد فراهم نموه و نحوه ی پیازه سازی سرویس عدم انکار را برای پزشک و بیمار با استفاده از امضاء دیجیتال توصیف نموده است.