سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شمس الملوک علی آبادی – سازمان نقشه برداری کشور
محمدرضا ملک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شهروندالکترونیک شهروندی است که ازطریق شبکه های تبادل داده امکان دسترسی به داده ها و سرویسهای مختلف را داشته باشد اگر این مشخصه را درکنار تجهیزات همراه و سرویسهای سیار قرار دهیم می توان سرویسهای همراه را تولید کرد سرویسهای همراه خدماتی بوده که از طریق انواع شبکه ها مستقل از زمان و مکان به کاربران داده می شود اینگونه سرویس ها را می توان دبرد وسیعی از تجهیزات همراه شامل گوشی های همراه گوشی های هوشمند Smart phone رایانه های جیبی رایانه های کوچک روپایی laptop و مانند آن اجرا کرد بدین وسیله شهروند الکترونیک معنای واقعی خود را می یابد. از آنجایی که عموم خدمات موردنیاز برای کاربران تجهیزات همراه اغلب با پرسمانها و سرویسهایی مانند X کجاست؟ من کجا هستم ؟ نزدیکترین Y به اینجا کجاست ؟ چگونه می توان به Z رسید؟ بهترین مسیراز اینجا به آنجا چیست ؟ مواجه هستند بنابراین ارایه چنین سرویسها مکانی برای هرشهروند الزامی و پراهمیت می باشد از این روبوده که خدمات مکان – مبنا یا Location Based Services) LBS مهمترین سرویسهای شبکه های مخابرات سیار درجهان محسوب می شود