سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب شریعت ناصری – کارشناس ارشد نرمافزار دانشگاه صنعتی شریف، گروه مهندسی کامپیوتر، دان
اسد محمدی – کارشناس ارشد مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد فن
احمد کاردان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری

چکیده:

مودل یک سیستم مدیریت یادگیری است که امکاناتی را برای ساخت سایتهای یادگیری الکترونیکی فراهم میکند. این نرم-افزار به صورت رایگان ارائه میشود و از بسته های نرم افزاری متداول و شناختهشده مدیریت یادگیریالکترونیکی در سطح جهان است. علیرغم استفاده گسترده از این سیستم، به علت اینکه این سیستم بصورت متنباز ارائه شده و پشتیبانی مالی مناسبی از آن صورت نمیگیرد، دارای ضعفها و کمبودهای حائز اهمیتی میباشد. در این مقاله سعی گردیده است تا ضمن معرفی مفاهیم پایه یادگیری الکترونیکی و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی مودل، یکی از مهمترین نیازهای سیستم یادگیری الکترونیکی با عنوان کلاس مجازی برآورده شود. در این ماژول مجموعهای از قابلیتها، همچون صوت و تصویر زنده، امکان چت، وایتبرد، و ارائه محتوی درسی به صورت اسلاید و متن، مورد نظر میباشد، تا بتوان یک تعامل کاملا زنده بین استاد و شرکتکنندگان در کلاس ایجاد گردد