سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب شریعت ناصری – کارشناس ارشد نرمافزار دانشگاه صنعتی شریف، گروه مهندسی کامپیوتر، دان
اسد محمدی – کارشناس ارشد مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد فن
احمداقا کاردان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری

چکیده:

مودل یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی است که امکاناتی را برای ساخت سایتهای یادگیری الکترونیکی فراهم میکند.این نرمافزار به صورت رایگان ارائه میشود و از بست ههای نرم افزاری متداول و شناختهشده مدیریت یادگیری الکترونیکی در سطح جهان است. علیرغم استفاده گسترده از این سیستم، به علت اینکه این سیستم بصورت متنباز ارائه شده و پشتیبانی مالی مناسبی از آن صورت نمیگیرد، دارای ضعفها و کمبودهای حائز اهمیتی میباشد. در این مقاله سعی گردیده است تا ضمن معرفی مفاهیم پایه یادگیری الکترونیکی و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی مودل، یکی از مهمترین نیازهای سیستم یادگیری الکترونیکی مودل، با عنوان حاشیهنویسی برآورده شود. عملا به علت حجم زیاد مباحث مطرح شده در اتاقهای بحث و گفتگو، امکان مطالعه تمامی این مطالب وجود ندارد و هدف اصلی در این مقاله این است که بتوان در خصوص بحثهای صورت گرفته حاشیه مورد نظر را درج نمود و نهایتا سیستم قادر به جمعبندی این حواشی صرفا از ابعاد متنی باشد.